Sexta-feira, 20 de Dezembro de 2013

O português alentejano oliventino na iberolingua.com

http://www.iberolingua.com/pagines/pais_plurilingue/PP_pt_olivenca.htm

 

La llengua gallega i portuguesa

Les varietats geogràfiques galaicoportugueses

El portugués oliventí

 

Se sol anomenar portugués oliventí, al portugués característic de la vila d'Olivença i les pedanies del seu camp. Es tracta d'un portugués que presenta una sèrie de peculiaritats lingüístiques molt semblants als de la varietat alentejana: l'absència del diftong ei (inclús quan va seguit d'una altra vocal), que es pronuncia [e]; i la paragoge en paraules acabades en –l o -r, quan la síl·laba és tònica i seguida de pausa o d'una altra síl·laba tònica, [portu'gali] Portugal, São Jorge da ['lori] (Lor), [Ru'rali] rural, ['bila-Re'ali] Vila Real, [Retangu'lari] retangular, [ko'meri] comer, [ehpa'ɲoli] espanhol,... però que no es produïx quan no es donen estos casos [ko'meḥ-de'pojh] comer depois...; però a banda, presenta un superstrat del castellà estremeny i de l'espanyol estàndard, que el caracteritzen front a la resta dels parlars alentejans.

Com a resultat d'un contacte lingüístic intens, les influències del castellà regional i estàndard, així com l'aïllament lingüístic dels lusòfons oliventins i l'absència del nivell regulardor del portugués estàndard, l'oliventí presenta tota una sèrie de trets del castellà meridional. Són generalment abundants les interferències fonètiques: com l'aspiració i supressió de la -s a final de síl·laba i paraula, [a'traḥ] atrás, [liḥ'boa] Lisboa, ['doseḥ] doces, ['kasaḥ] casas, [eḥkre'be] escrever...; supressió de la -r a final de paraula, [la'va] lavar, [mu'je] mulher, [a'mo] amor, [fa'ze] fazer, [ko'je] colher...; generalització del ieisme, fenòmen que afecta a bona part del castellà peninsular, però amb alternància entre [ʝ] i [ʎ], [a'beʝa] o [a'beʎa] abelha, ['maʝo] o ['maʎo] maio, ['fiʝa] o ['fiʎa] filha...; realització /v/ com a [b], característic dels parlars septentrionals i absent en les parles alentejanes, cosa que apunta cap a una indubtable influència del castellà, [ba'Rer] varrer, [bj'aʒe] viagem, [ka'balo] cavalo... al mateix temps que es realitzen confussions de /b/ com a [v], que evidencien la inseguretat lingüística dels parlants, ['fevri] febre, ['vivora] víbora...; síncope de la -d- intervocàlica, [a'raw] arado, [leban'taw] levantado, ['brja] brida...; presència i confusió dels fonemes [t​ʃ] i [​ʃ], ['ant​ʃa] larga, cast. "ancha", ['kot​ʃ​i] carro, cast. "coche", [t​ʃefi] chefe, cast. "jefe", [​ʃi'tano] cigano, cast. "gitano"... També en els aspectes morfològics, es important la influència del castellà, com és el cas dels articles: lo, la, uno, una... front a o, a, um, uma; els adjectius i substantius amb gènere diferent, [u-'arbo] front a a árvore, [u-bj'aʒe], front a a viagem, [a-'risa] front o risso...; diferències en la formació del plural, [ansj'anuḥ] front anciãos, [ani'maliḥ] front animais, [kriḥtj'anuḥ] front cristiãos, [fu'niliḥ] front funis...; en pronoms i adjectius determinatius: [jo] i [jew] front a eu, ['eḥto] front a isto, ['eso] front a isso, ['todu] front a tudo, [kwal'kera] front a qualquer...; en adverbis i locucions adverbials, ['adʒi] ha, [tem'pranu] cedo, [tam'poku] também não, ['prontu] depressa... També s'ha espanyolitzat la sintaxi, com l'anticipació dels pronoms a les formes verbals, os trazem num coche front a trazem-nos num automóvel, le déto pimenta front a deito-lhe pimenta, lhos di front dei-lhos...; la postposició dels adjectius en relació amb el substantiu, o cesto aquele front a aquele cesto, a mesa esta front a esta mesa...; i la substitució de l'imperfet del conjuntiu per pluscuamperfet d'indicatiu, se fóramos a aventar front a se fóssemos deitar fora, se o ninho cantara front a se o menino cantasse... Però és sobretot en el lèxic on més es deixa sentir la influència del castellà i el sector de la llengua on més s'aprecia la realitat sociolingüística que presenten els oliventins. Molt lèxic portugués ha caigut en l'oblit, gradualment substituït pel corresponent en castellà, sobretot el referit amb la modernitat, però també el que ha esdevingut obsolet també ha sigut espanyolitzat, com una important part del referit a coses antigues, els noms de les plantes, dels animals, les eines agrícoles, el de caràcter religiós: coche (carro), chispear (chuviscar en port.) "plovisquejar", fresa (morango) "fraula", guelondrina (andorinha) "oroneta", membril/zo (marmelo) "codony", molisna (chuva miúda) del castellà mollizna "plugim", íemolac/za (beterraba) "remolatxa"... un cas representatiu és ninho "xiquet" (menino, en portugués), que ha ocupat la forma autòctona de "niu" (ninho), i que finalment ha acabat amb l'adopció del castellanisme nido per a este significat.

 

Text normativitzat, amb lleugeres adaptacions autóctones

 

A 5 km da Vila, em direcção a aldêa de S. Jorge da Lori constitui um núcleo urbano de muito interesse por a personalidade que lhe conferem as suas monumentais chunés. Assentada no sopé da Serra da Lôri, a 5 km. da Vila, constitui um conjunto marcadamente ruráli, com a fisionomia tradicional pouco alterada, destacando-se a sua arquitectura popular alentejana.

 

Transcripció fonètica en el parlar oliventí

 

[a siŋku ki'lometruḥ, da'bila, eŋ diresaw a-al'dea de sawžorž da'lori kosti'tuj un 'nukliur'banu de muitu iŋte'reḥ pora personali'da ke je con'fereŋ la'suaḥ monumen'taliḥ t​ʃu'neḥ. aseŋtada nusu'pe da'seRa da'lori, kosti'tuj uŋ koŋ'žuntu markada'mente Ru'rali, kuŋa fisjono'mia tradisjo'nali 'poku alte'ra, desta'kandose laswarkite'tura pupu'lari aleŋtežana]

 

Sentimo-nos: iberolingues
Música: iberolinguística
Publicado por AG às 19:27
Ligação da entrada | Adicionem aos favoritos
Partilhári
Comentar:
De
  (moderado)
Nome

Url

Email

Guardar Dados?

Este Blog tem comentários moderados

(moderado)
Ainda não tem um Blog no SAPO? Crie já um. É grátis.

Comentário

Máximo de 4300 caracteresCopiar caracteres

 O dono deste Blog optou por gravar os IPs de quem comenta os seus posts.

.Procurem neste blógui

 

.Contadôri

Flag Counter

.Entradas recentes

. Até sempre (morte da asso...

. Maias em Beja e em Oliven...

. Terras sem sombra (TSS) 2...

. Morreu António Passos Coe...

. A Suíça reconhece o arpit...

. "A fala" em 2018 segundo ...

. Vitorino: "Saias da feira...

. Soidi (documentário sobre...

. Ruas em português em Táli...

. Missa da Madalena na TVI ...

.Arquivos

. Maio 2019

. Março 2019

. Fevereiro 2019

. Dezembro 2018

. Novembro 2018

. Outubro 2018

. Setembro 2018

. Agosto 2018

. Julho 2018

. Junho 2018

. Maio 2018

. Abril 2018

. Março 2018

. Fevereiro 2018

. Dezembro 2017

. Novembro 2017

. Outubro 2017

. Setembro 2017

. Agosto 2017

. Julho 2017

. Junho 2017

. Maio 2017

. Abril 2017

. Março 2017

. Fevereiro 2017

. Dezembro 2016

. Novembro 2016

. Setembro 2016

. Agosto 2016

. Julho 2016

. Junho 2016

. Maio 2016

. Abril 2016

. Março 2016

. Fevereiro 2016

. Janeiro 2016

. Outubro 2015

. Setembro 2015

. Agosto 2015

. Julho 2015

. Junho 2015

. Maio 2015

. Abril 2015

. Março 2015

. Fevereiro 2015

. Janeiro 2015

. Dezembro 2014

. Novembro 2014

. Setembro 2014

. Agosto 2014

. Julho 2014

. Junho 2014

. Maio 2014

. Abril 2014

. Março 2014

. Fevereiro 2014

. Janeiro 2014

. Dezembro 2013

. Novembro 2013

. Outubro 2013

. Setembro 2013

. Agosto 2013

. Junho 2013

. Maio 2013

. Abril 2013

. Março 2013

. Fevereiro 2013

. Janeiro 2013

. Dezembro 2012

. Novembro 2012

. Outubro 2012

. Setembro 2012

. Agosto 2012

. Julho 2012

. Junho 2012

. Maio 2012

. Abril 2012

. Março 2012

. Fevereiro 2012

. Janeiro 2012

. Dezembro 2011

. Novembro 2011

. Outubro 2011

. Setembro 2011

. Agosto 2011

. Julho 2011

. Junho 2011

. Maio 2011

. Abril 2011

. Março 2011

. Fevereiro 2011

. Janeiro 2011

. Dezembro 2010

. Novembro 2010

. Outubro 2010

. Setembro 2010

. Agosto 2010

. Julho 2010

. Junho 2010

. Maio 2010

. Abril 2010

. Março 2010

. Fevereiro 2010

. Janeiro 2010

. Dezembro 2009

. Novembro 2009

. Outubro 2009

. Setembro 2009

. Agosto 2009

. Julho 2009

. Junho 2009

. Maio 2009

. Abril 2009

. Março 2009

. Fevereiro 2009

. Janeiro 2009

. Dezembro 2008

. Novembro 2008

. Outubro 2008

. Setembro 2008

. Agosto 2008

. Julho 2008

. Junho 2008

. Maio 2008

. Abril 2008

. Março 2008

.Palavras-chave

. todas as tags

.Ligações

.Maio 2019

Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
blogs SAPO

.Participem

. Participem neste blógui

.subscrever feeds